Tainted Sprawl

Härmed avtäcker vi samarbetet mellan Konstföreningen Avgrunden och Subkultfestivalen, två ideellt burna organisationer med mycket gemensamt. Detta år får festivalen ett konsttillskott till sin line-up. Vi i Konstföreningen Avgrunden, Sveriges rikstäckande förening subkulturella och mörka konstnärer, bjuder in till den mäktiga samlingsutställningen Tainted Sprawl. Avgrundens brokiga skara makabra kreatörer fortsätter att sprida sin svärta ut i världen och in i alla vrår. I juni intar vi Trollhättans Kulturhus i samband med allas vår älskade Subkultfestivalen. Utställningen har premiär fredag 15 juni, med finissage torsdag 21 juni. Mer information om bland annat deltagande konstnärer TBA snart!

Varmt välkomna.

Detta projekt sker i samverkan med
Subkultfestivalen, Trollhättans kommun, SUB – Riksförbundet För Subkultur och Kulturens Bildningsverksamhet

OM AVGRUNDEN
Konstföreningen Avgrunden är Sveriges förening för subkulturella och mörka konstnärer. Vi är en ideell organisation som anordnar utställningar både i Sverige och utomlands, samt främjar våra medlemmars intressen på andra vis – på så sätt berikar vi även konsten i stort. Avgrundens verksamhet innefattar ett levande onlineforum, workshops, mentorskap, olika former av kollaborationer, samarbeten med olika organisationer och andra projekt. Vi har medlemmar i hela Sverige, ända från Skåne till Luleå – vi finns överallt. Avgrunden står för allas lika värde, tillgänglighet och jobbar för att främja psykisk hälsa både hos våra medlemmar och i samhället i stort.

Vår förening samlades för första gången i samband med att initiativet RTSI – Rätten Till Sin Identitet avslutade sin första projektomgång. Några utav deltagarna bildade en förening där och då, en förening som har vuxit till 100 medlemmar och ett än större nätverk under sitt första år. Premiärutställningen Välkommen Till Avgrunden i våras blev en succé med nästan 300 konstintresserade besökare och sedan dess har Avgrunden arrangerat utställningar i både Umeå och Köpenhamn, med flera till planerade i olika delar av landet för 2018. I samband med Subkultfestivalen firar Avgrunden 1 år och det är med stor glädje som vi kan göra det officiellt: ett samarbete med den nutida klassikern, Subkultfestivalen.

Vill du veta mer om Avgrunden, bli medlem eller stötta vår verksamhet?
Kontakta oss på avgrunden@subforening.se!

 

Vi är en brokig skara makabra och morbida kreatörer som samlas för att frambesvärja konst och demoner i det djupaste, mörka djupet.

Avgrunden är en rikstäckande ideell konstnärsförening för att främja subkulturella konstnärer. Föreningens verksamhet sker dels online och dels genom fysiska träffar i form av studiecirklar, evenemang och annan kreativ verksamhet.

Avgrunden bildades juni 2017 utav en grupp konstnärer som under tre år varit deltagare i RTSI – Rätten Till Sin Identitet, ett projekt vars syfte är att motverka diskriminering av subkulturer.

Avgrunden är medlemmar i SUB – Riksförbundet för Subkultur.

Avgrunden samarbetar med kulturens studieförbund kring folkbildningsverksamheten.