Om oss

Avgrunden är en rikstäckande ideell konstnärsförening som ska främja subkulturella konstnärer. Vår vision är att subkulturella konstnärer och deras konstform ska få mer utrymme att delta och synas i kultursammanhang i Sverige.

Föreningens syfte är att skapa bättre förutsättningar för målgruppen genom att möjliggöra utrymme för kunskapsutbyte, skapande, gemenskap och samverkan.

Föreningens verksamhet sker dels online och dels genom fysiska träffar i form av studiecirklar, evenemang och annan kreativ verksamhet. Föreningen består av medlemmar som själva styr innehållet i verksamheten utifrån de behov, viljor och kompetenser som finns.

Avgrunden bildades juni 2017 av en grupp konstnärer som under tre år varit deltagare i RTSI – Rätten Till Sin Identitet, ett nu avslutat projekt vars syfte var att motverka diskriminering av subkulturer.

Sedan dess har föreningen genomgått namnbyte, blivit anslutna till SUB – Riksförbundet För Subkultur och vuxit explosionsartat i medlemsantal. Vi har nu närmare 100 medlemmar i åldrarna 17 till 74, bosatta i hela landet, hela vägen från Malmö till Luleå. Avgrunden kan nu räkna sig som ett eget riksförbund och är den första föreningen av sin sort.

Föreningen har under hösten bedrivit flertalet studiecirklar med fokus på skapande, folkbildning och kunskapsutjämning. Avgrundens verksamhet har också innefattat en stor närvaro online för samtal och gemenskap, även med medlemsmöten över Skype för att möjliggöra deltagande oberoende av hemort.

Avgrunden har också satsat på tillgänglighet och inkludering genom samverkan med Arrangörer Utan Hinder för att öppna upp verksamheten för personer med fysiska och psykiska funktionsvariationer. Detta inte minst i arbetet med vårens kommande event och föreningens första stora utställning, Välkommen Till Avgrunden.

Vi har hållningen att konstens roll i samhället bör stärkas, då konsten hjälper oss att koppla an till varandra och främjar kreativitet. Eventet ska bli ett exempel på hur potentialen att påverka blir förstärkt genom nordiskt samarbete.

Vår projektgrupp består av konstnärer med blandad bakgrund och härkomst där flera själva har erfarenhet av psykisk ohälsa eller volontärjobbar med initiativ som Självmordslinjen. Vi drivs framåt av vår bakgrund och av övertygelsen att vi blir ett starkare Norden om vi jobbar tillsammans.

För stadgar, värdegrund, verksamhetsberättelse och andra dokument, kontakta avgrunden@subforening.se.

Avgrunden samarbetar med kulturrörelsernas studieförbund Kulturens kring folkbildningsverksamheten.