Bakgrund och drivkrafter

Vår förening bildades i samband med att arvsfondsprojektet RTSI – Rätten Till Sin Identitet avslutade sitt treåriga projekt. Avgrunden bildades av ett gäng av oss som var deltagare i projektet, med konsten som gemensam nämnare. Eftersom våra medlemmar redan då var utspridda över hela landet skapade vi en virtuell mötesplats där vi delat konst, idéer och inspiration sedan dess.

Genom föreningens lokala studiecirklar i Göteborg hördes fler röster och mängder av idéer för vår framtida verksamhet lyftes. Vi talade om vad det krävs för att organisera sig som konstnärer och utifrån vår erfarenhet av RTSI visste vi vad man kan åstadkomma om man slår sig samman. Vi såg att det saknades vägar för konstnärer att komma ut i världen och in i kulturlivet. Genom föreningen vill vi själva skapa dessa vägar, och därmed bli ett tillskott till den nationella konstscenen.