RÖSTER FRÅN AVGRUNDEN #4

Inför Tainted Sprawl vill vi presentera några av Konstföreningen Avgrundens medlemmar när de berättar om sig själva och om vår annorlunda sammanslutning. Såhär skriver Mattias Svensson:

”Som ny medlem i Avgrunden har jag med glädje noterat en öppenhet, nyfikenhet och ett intresse för den konst jag skapar som i många fall inte följer en slags norm i konstvärlden. Många har under utställningar ansett att den är för mörk. För mörk för vad, har jag alltid frågat mig?

Det är alltid viktigt att det finns instanser i samhället, instanser där man är accepterad för den man är och för vad man gör och där man omsluts av människor som stärker ens självkänsla för det man bidrar med. Avgrunden är en sammanslutning av kreativa utövare, som kanske inte alla målar i mörka kulörer, men där människor får känna att sin konst och kreativitet är ett ljus att ta vara på även att man tycker själv att den skiljer sig från mängden. Man ska gör det som känns rätt för sig själv och där man trivs.

Min konst må anses av mängden vara mörk i en negativ mening, men för mig finns det ett ljus även i den mörkaste kreationen. Det ljuset ser också medlemmarna i Avgrunden!”

Är du alternativ/subkulturell/mörk konstnär? Då hör du hemma hos oss i Avgrunden. Hör av dig till oss på avgrunden@subforening.se för att få reda på mer.