RÖSTER FRÅN AVGRUNDEN #2

Inför Tainted Sprawl vill vi presentera några av Konstföreningen Avgrundens medlemmar när de berättar om sig själva och om vår annorlunda sammanslutning. Såhär skriver Malin Hallgren:

”Konstföreningen Avgrunden är för mig en bra gemenskap där jag kan finna inspiration, få konstruktiv kritik och diskutera konst i allmänhet; utan att bli nedrackad på av personer som tycker att det jag skapar är hemskt eller ”för mörkt”. Avgrunden ger oss subkulturella konstnärer möjlighet att synas, jag själv hade aldrig ställt ut min konst innan och hade aldrig heller vågat ställa ut själv utan stödet från föreningen. Kanske kan det faktum att vi mer alternativa konstnärer syns mer nu få andra att även de bli mer säkra på sin konst, även om den faller utanför den normativa synen på konst.

Förutom den rent konstnärliga utvecklingen jag har genomgått med Avgrundens hjälp har jag även getts möjlighet att delta mer aktivt i föreningslivet samt fått hjälpa till att arrangera utställningar, något jag inte hade kunnat föreställa mig när jag gick med i föreningen för mindre än ett år sedan.

Något av det roligaste men även mest udda med Konstföreningen Avgrunden är att de jag har träffat i föreningen har jag bara träffat en enda gång, inte mer, men trots det känns det som att hela föreningen är ens vän.”